Thái Lan giới thiệu mẫu đăng ký nhập cảnh mới vào tháng 10 năm 2017

Thái Lan sẽ đưa ra mẫu đăng ký nhập cảnh mới từ ngày 1 tháng 10 năm nay.

Mẫu đăng ký mới này sẽ có duy nhất một mặt cho du khách quốc tế ghi lại cả những thông tin xuất phát và điểm đến với một mã vạch kênh tự động nhằm mang đến sự tiện lợi. Nó sẽ thay thế tấm thẻ hai mặt xuất phát và nơi đến hiện đang lưu hành.

Phiếu mới này đang được gấp rút hoàn thành để chắc chắn rằng du khách mất ít thời gian nhất nhưng vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

Thông tin thu được sẽ được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ liên quan để theo dõi dữ liệu về các chuyến đi quốc tế.

Bên dưới là tờ khai nhập cảnh cũ: